ROUSO ANGELA

Albanian, English

T: 6977181773

E: rousoangel@gmail.com

Hello! My name is Angela. I was raised in Thessaloniki. I studied Balkan, Slavic and OrientalStudies. My love for history, trips and culture led me to the National Tourist Guides' School of Thessaloniki. I love to introduce people to the beauty and culture of Greece and explore with them unique places and untold stories! I believe that discovering a destination is a complete experience only through the eyes of a local! I offer group or private tours as well as tailor-made tours for the most demanding visitors!


Përshëndetje! Emri im është Angela. Jam rritur në Selanik. Kam studiuar per historinë ballkanistikë, sllavistikë dhe orientalistikë. Dashuria për historinë, udhëtimet dhe kulturën më çoi në Shkollën Kombëtare të Guidave Turistike të Selanikut. Më pëlqen t’i prezantoj njerëzit me bukurinë dhe kulturën e Greqisë dhe të eksploroj me ta vende unike dhe histori të patreguara! Unë besoj se zbulimi i një destinacioni është një përvojë e plotë vetëm përmes syve të një vendasit! Ofroj turne në grup ose privat, si dhe turne të personalizuara për vizitorët më kërkues!