ΑΣΦΑΛΙΣΗ – ΙΚΑ

Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με την Νομοθεσία-Πλαίσιο Ασφάλισης Ξεναγών και τις Εισφορές των ξεναγών προς το ΙΚΑ.

Επίσης, μπορείτε να εκτυπώσετε τα παρακάτω χρήσιμα έντυπα.

Εισφορές

Εν ενεργεία ξεναγοί         Συνταξιούχοι ξεναγοί  
ΙΚΑ εργαζομένου 13,87%   ΙΚΑ εργαζομένου 13,87%
ΙΚΑ εργοδότη 22,29%   ΙΚΑ εργοδότη 22,29%
ΣΥΝΟΛΟ 36,16%   ΣΥΝΟΛΟ 36,16%
Φόρος Ξεναγού 5,00%   Φόρος Ξεναγού 5,00%