ΑΣΦΑΛΙΣΗ – ΙΚΑ

Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με την Νομοθεσία-Πλαίσιο Ασφάλισης Ξεναγών και τις Εισφορές των ξεναγών προς το ΙΚΑ.

Επίσης, μπορείτε να εκτυπώσετε τα παρακάτω χρήσιμα έντυπα.

Εισφορές

Εν ενεργεία ξεναγοί       Συνταξιούχοι ξεναγοί
ΙΚΑ εργαζομένου 16,00% ΙΚΑ εργαζομένου 16,00%
ΙΚΑ εργοδότη 25,06% ΙΚΑ εργοδότη  25,06%
ΣΥΝΟΛΟ 41,06% ΣΥΝΟΛΟ  41,06%
Φόρος Ξεναγού  3,00% Φόρος Ξεναγού  3,00%