ΦΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ-ΜΕΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ)

Αγγλικά, Γαλλικά, Ολλανδικά

T: 6945430774

E: kosfilis@htmail.com