ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

Αγγλικά, Βουλγάρικα

T: 2310 836179, 6944 743710

E: eugeniakoukoura1@gmail.com

διπλωματούχος ξεναγός σε Ελληνικά, Αγγλικά, Βουλγάρικα.