ΒΕΛΚΟΥΔΗ ΧΡΥΣΑ

Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Πολωνικά

T: 2310 442 403, 6945 403180

E: velkoudi@freemail.gr

Είμαι καθηγήτρια γαλλικών, απόφοιτος ΑΠΘ. Επιμορφώθηκα στο θρησκευτικό τουρισμό δύο έτη στο εκκλησιαστικό ίδρυμα Διακονία. Φοίτησα στο ίδρυμα CEDEFOP ένα χρόνο και εφτά μήνες στα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών.

Εργάστηκα ως καθηγήτρια στα δημόσια ΙΕΚ τουρισμού ως εκπαιδεύτρια οργάνωσης συνεδρίων και ως καθηγήτρια ταξιδιωτικής γεωγραφίας 8 έτη. Δίδαξα τεχνική ξενάγησης στη σχολή ξεναγών Θεσσαλονίκης. Εργάστηκα στη διοργάνωση αθλητικών συνεδρίων διότι τελείωσα και σχολή διαιτησίας στο βόλλεϋ και στην οργάνωση ιατρικών συνεδρίων.

Ως ξεναγός εργάζομαι σε όλη την ελληνική επικράτεια. Ξεναγώ στην Γαλλική Ιταλική Πολωνική και Αγγλική γλώσσα.