ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΙΩΝΑΡΗΣ

Ρωσικά

T: +306948529212

E: aris.kaltsidis@gmail.com

Έχω γεννηθεί στη Τυφλίδα Γεωργίας, όπου πήγαινα στο ρωσικό σχολείο. Είμαι κάτοχος πτυχίου ιστορίας και αρχαιολογίας του ΑΠΘ.
Πολλά χρόνια κάνω ξεναγήσεις για τους ρωσοφωνος επισκέπτες.