ΤΙΑΓΚΟΥ ΚΑΣΣΥ

Γαλλικά, Γερμανικά

T: 2310 626616, 6977 865030

E: tiagoucassie@yahoo.gr

Διπλωματούχος της Σχολής Ξεναγών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Πτυχιούχος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ειδικευμένη σε πολυήμερες θεματικές ξεναγήσεις ομάδων πολιτισμικού, ιστορικού και θρησκευτικού τουρισμού σε όλη την Ελλάδα.