ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΘΗΝΑ

Αγγλικά

T: 2310781694, 6974734583

E: tsakiri@hotmail.com

Γεννήθηκα το 1964 στην Θεσσαλονίκη, όπου μεγάλωσα και σπούδασα. Το 1984 αποφοίτησα από το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων, τών ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και το 1988 από την Σχολή Ξεναγών Θεσσαλονίκης. Επαγγελματική μου έδρα εξακολουθεί νά είναι η Θεσσαλονίκη.