ΤΣΟΛΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Αγγλικά, Ισπανικά

T: 2591042132, 6977645456

E: athtsolaki@yahoo.gr

Διπλωματούχος Ξεναγός

Γλώσσες: Αγγλικά – Ισπανικά

Απόφοιτος Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Ε.Α.Π.

Προϋπηρεσία :1997 έως σήμερα