ΡΙΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Αγγλικά, Ιταλικά

T: 6977649691

E: aikaterinir78@gmail.com

Είμαι Διπλωματούχος Ξεναγός του Ιονίου Πανεπιστημίου της Κέρκυρας και Πτυχιούχος Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Έχω καταρτιστεί στον Σχεδιασμό Μουσειοπαιδαγωγικών Δραστηριοτήτων για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση στο Τμήμα του Μεταπτυχιακού της Μουσειολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Έχω Δίπλωμα Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θάλασσας του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης. Δραστηριοποιούμαι σε όλη την Ελλάδα.

Facebook: http://www.facebook.com/katerinarizoutoursingreece/